Betonska galanterija

POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU BETONSKE GALANTERIJE

Postrojenje za izradu betonske galanterije nalazi se u novoizgrađenoj hali površine 1.560 m²  te svojom koncepcijom osigurava jednostavan, kvalitetan i praktičan način proizvodnje. Sastoji se od dva zasebna dijela pri čemu svaki segment svojim položajem i izvedbom omogućuje jednostavan pristup i kvalitetno održavanje.

Prvi dio postrojenja je novi pogon za proizvodnju betona koji se sastoji od:

  1. dvije neovisne miješalice
  2. silosa za cement
  3. spremnika za frakcije agregata
  4. tračnog transportera koji je ujedno i vaga agregata
  5. kosog transportera s košarom
  6. sistema za doziranje dodataka betonu (aditiva)

Drugi dio postrojenja je nova linija njemačkog proizvođača HESS za izradu proizvoda betonske galanterije koji se sastoji od:

  1. hidrauličke preše s kalupima za izradu proizvoda
  2. remenskog transportera za otpremu gotovih proizvoda do elevatora za prihvat radnih paleta
  3. vozne grupe
  4. sušare gotovih proizvoda
  5. pakirnice s pripadajućim transporterima i elevatorom za prihvat radnih paleta iz sušare
  6. sustava za miješanje i doziranje boja u betone
  7. upravljačkog kontejnera

POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU BETONA

Postrojenje za proizvodnju svježeg betona B-5-20-1000-250-S osigurava proizvodnju betona visoke kvalitete. Materijali ugrađeni u postrojenje su visoke kvalitete, a sve pokretne radnje stroja upravljane su putem elektroničkih sklopova priznatih proizvođača. Osim toga, postrojenje je projektirano po modulima, što omogućava prilagođavanje opreme prema svakom konkretnom zahtjevu, tako da se i dolje navedena konfiguracija može prilagoditi zahtjevu korisnika.
U nastavku je opis postrojenja:

  • planetarne miješalice 1000 l + 250 l izlaza svježeg ugrađenog betona
  • tip konstrukcije: redni spremnici zapremine 20 m³
  • prilazna noseća konstrukcija
  • visina ispusta 4,20 m
  • kapacitet miješanja 24 m³/h svježeg ugrađenog zemljovlažnog betona u kontinuiranom radu
  • 5 vrsta agregata
  • težinsko doziranje agregata, cementa i aditiva
  • volumensko doziranje vode
  • ručno i automatsko upravljanje s 12 receptura

Betonara za proizvodnju svježeg betona sastavljena je od sljedećih osnovnih elemenata:

  1. Oprema za miješanje betona
  2. Oprema za skladištenje i doziranje agregata
  3. Oprema za skladištenje i doziranje cementa
  4. Oprema za doziranje vode
  5. Oprema za doziranje tekućih aditiva
  6. Oprema za transport betona
  7. Električna instalacija i upravljanje

 

OPREMA ZA MIJEŠANJE BETONA

Oprema se sastoji od dvije planetarne mješalice sa pripadajućim pokretnim vagonetom i nosećim okvirom. Volumen mješalice betona koja se koristi za proizvodnju betona osnovnog sloja (donjeg nosivog sloja) iznosi 1.000 l, a volumen mješalice betona za završni sloj iznosi 250 l.
Kubična miješalica je koncipirana tako da je u mogućnosti proizvoditi i transportne betone za potrebe gradilišta, budući da je u istu ugrađen dodatni ispust koji je prilagođen prihvatnom lijevku na auto-mješalici.

Obje mješalice smještene su na okvir koji je izrađen od metalnih profila s nosećom platformom na kojoj se nalazi zaštitna ograda i stepenice za pristup mješalicama. Reduktor za pogon mješalice s planetarnim stupnjem namijenjen je pogonu u teškim uvjetima rada.
Sustav miješanja izveden je sa zvijezdom s tri lopatice i jednim obodnim strugačem.
Izvedba lopatica i obloga miješalice  je od abrazivnog (nehabajućeg) materijala visoke tvrdoće. Lopatice je moguće izvesti i od antiabrazijske gume.
Na miješalici se nalaze vrata s ugrađenom protuprašnom gumom za inspekciju miješalice. Ručna hidraulična pumpa omogućuje otvaranje vrata miješalice u slučaju nestanka električne energije.
Pokretni vagonet za punjenje miješalice smjesom agregata iz tračnog dozatora montiran je na dva robusna valjka koji klize po tračnicama. Sustav za dizanje je izveden pomoću motora s reduktorom te sprječavaju propadanje vagoneta u slučaju kidanja sajle.