Niskogradnja

Projekti

Rekonstrukcija površina unutar kruga tvornice šećera u Virovitici i Lukaču.

Izgradnja pločastog AB propusta na vodotoku Javorici u proizvodnoj zoni „Turbina“, Slatina

Izgradnja parkirališta na Trgu fra B. Gerbera, Virovitica

Virovitičko-podravska županija, Sladorana

Radovi na uređenju atrija u Gimnaziji u Virovitici

Rekonstrukcija Zagrebačke ulice, Virovitica

Rekonstrukcija Podravske ulice, Virovitica

Izgradnja ugibališta i spojne ceste, Podgorje

Izgradnja parkirališta, Korija

Radovi na uređenju pješačkih površina u gradu Virovitici

Izgradnja AB-platoa i rampe u poduzeću Agroservis trgovina d.o.o., Virovitica

Strojno uklanjanje građevina

Izgradnja ceste i parkirališta u Južnom bloku, Virovitica

Izgradnja ceste i komunalne infrastrukture Poduzetničke zone III, Virovitic

Komunalne djelatnosti

Održ. i uređ. neraz. cesta, nogost., kanala i mostova na području grada

Virovitice i prig. naselja u 2007.g.

Održav. i uređ. neraz. cesta, nogost., kanala i mostova na području grada

Virovitice i prig. naselja u 2006. g.

Održav. i uređ. neraz. cesta, nogost., kanala i mostova na području grada

Virovitice i prig., naselja u 2005. g.

Održavanje poljskih putova na području grada Virovitice u 2005. godini

Radovi na izradi fekalne odvodnje u Ulici I. Gundulića, Virovitica

Izvođenje kanalizacije u Strossmayerovoj ulici, Virovitica

Izvođenje kanalizacije u Ulici J. Vlašimskog, Virovitica

Izgradnja srednjetlačnog plinovoda Gradina – Lukač s naseljima Bačevac, Lukač i Brezik

Rušenje objekata na Cvjetnom trgu, Zagreb

Izgradnja srednjetlačne plinske mreže, naselje Gradina