Izgradnja hale za proizvodnju betonske galanterije investitora Nikola d.o.o.

Izgradnja hale za proizvodnju betonske galanterije investitora Nikola d.o.o.